Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Merchant Technology Marketing namens The Daily Mile. Door deze website te bezoeken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Als u deze algemene voorwaarden onaanvaardbaar vindt, wordt u verzocht onmiddellijk de website verlaten.

Lees verder

Onze algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door. Zij zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze website en de verstrekking van informatie en diensten door ons aan u via onze website. U bent verantwoordelijk om iedereen die via u toegang heeft tot de diensten of informatie op onze website, op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden.

 • Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hebt u geen toestemming om deze website te gebruiken.
 • U kunt deze algemene voorwaarden afdrukken of opslaan om ze later te raadplegen door op Afdrukken te klikken.
 • Wanneer u onze website bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch. Bijgevolg zullen we met u communiceren via e-mail of door berichten op deze website te plaatsen, tenzij u ons laat weten dat u het anders wil.

Juridische kennisgeving

 • Alle inhoud van deze website (zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, digitale downloads, gegevenscompilaties en software) is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, beschermd door het auteursrecht of soortgelijke eigendomsrechten. De inhoud mag op geen andere wijze worden gereproduceerd dan door het downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het eenmaal afdrukken op papier voor uitsluitend privédoeleinden. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gereproduceerd, doorgestuurd, beschikbaar gesteld op een netwerk of gebruikt als basis om andere inhoud te creëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden.
 • De handelsmerken, logo’s en dienstmerken op onze website zijn, tenzij anders aangegeven, onze handelsmerken of merken waarvoor wij een licentie hebben. Er worden geen rechten verleend om deze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Elke inbreuk op onze rechten of die van een bedrijf binnen onze groep (in de zin van de vennootschapswet) zal resulteren in passende juridische stappen.
 • Deze kennisgeving is gedaan door The Daily Mile Foundation (registered charity number 1166911, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire, SO43 7FG).

Gegevensbescherming en privacy

 • Alle informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en in overeenstemming met de wet betreffende het bewaren en verwerken van gegevens.
 • U stemt ermee in dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden opgeslagen en gebruikt door The Daily Mile Foundation (hierna after “Foundation”) in overeenstemming met het verspreiden van informatie over The Daily Mile campagne.
  • U gaat ermee akkoord dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, door de Organisatoren kan worden gebruikt voor het samenstellen van statistische informatie en het verbeteren van gezondheids- en veiligheidsprocedures bij toekomstige evenementen. De statistische gegevens worden geanonimiseerd en identificeren geen details met betrekking tot een bepaalde persoon.
 • U gaat ermee akkoord dat namen, afbeeldingen (digitaal en anderszins) en contactgegevens die u ons verstrekt, door de Organisatoren en hun partners kunnen worden gebruikt voor: –
  • de promotie en marketing van evenementen en toekomstige evenementen;
  • uw opname in een mailinglijst om u op de hoogte te houden van toekomstige evenementen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn, zoals gelijksoortige vrijetijdsactiviteiten of evenementen (en we kunnen dit doen per e-mail);
  • de verstrekking van promotie- en marketingmateriaal van soortgelijke evenementen of andere op gemeenschappen gebaseerde activiteiten die onze partners organiseren (hierna samen “marketinginformatie” genoemd).
  • De Organisatoren nemen alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie of marketinginformatie die behoort tot of betrekking heeft op de door u verstrekte gegevens die in hun bezit of onder hun controle komt, niet:
 • geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt of gereproduceerd in welke vorm dan ook, tenzij voor de doeleinden die in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet;
 • wordt bekendgemaakt aan een persoon die niet door u is gemachtigd om de gegevens te ontvangen; of
 • wordt gewijzigd, verwijderd, toegevoegd of anderszins veranderd (tenzij indien uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden).
 • De Foundation zal alle noodzakelijke handelingen treffen om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie of marketing informatie die door jou verstrekt werden niet:
  • gedeeltelijk of volledig, in welke vorm dan ook gebruikt of gereproduceerd zullen worden voor andere doelen dan verduidelijkt in onze algemene voorwaarden.
  • bekendgemaakt zullen worden aan personen die niet door jou werd geautoriseerd om dit te ontvangen.
  • gewijzigd, verwijderd, toegevoegd worden, behalve als dit uitdrukkelijk werd afgedwongen via onze algemene voorwaarden

Voor verdere informatie over GDPR (Data Protection & Privacy), klik op onze Privacy Policy.

Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse service van van Google, Inc. (“Google”).

 • Google Analytics tracks users website behaviour, using the Google Analytics Cookie, this data includes user behaviours like pages visited and visit durations.
 • All data in Google Analytics is aggregated and anonymised, meaning although IP addresses are tracked to determine user locations, no personal data can be attributed to one individual session and these locations aren’t ever exact, the most accurate these will ever get will to track users to the nearest city.
 • We have Google Analytics Demographic and Interest Reporting enabled, this gives us insight into behaviour information relating to visitor age, gender and interests on an anonymous and aggregate level. This will help us to understand browsing behaviour to give you a better experience whilst visiting our sites.
 • Google will use this information for the purpose of evaluating your use of our website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage.
 • Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf.
 • Google will not associate your IP address with any other data held by Google.
 • User and Event data retention policy, we don’t automatically expire any user or event data, this is so that we can use all historic data to better improve website user experience.

Further information about Google’s Analytics’ cookie usage policy on websites may be obtained from: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Further information about Google’s privacy policy may be obtained from: https://policies.google.com/privacy/partners.

Google also has two pages which help to outline their privacy policies specifically for Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en and https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Google Tag Manager

Onze website gebruikt Google Tag Manager, een webanalyse tool van Google, Inc. (“Google”).

 • Google Tag Manager is used to manage website tracking tags and allows us to create events for key user events, for example, tracking button clicks or specific page views like on thank you pages for forms etc.
 • We do not use Google Tag Manager to gather any personal data, only website behaviour data that will help us to improve the websites user experience.
 • All event data that is generated by Google Tag Manager tags is amalgamated and anonymised in Google Analytics.

We abide by Google Tag Manager’s use policy which can be viewed here: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Hotjar

Onze website gebruikt Hotjar, een analyse van de gebruikerservaring, door Hotjar Ltd (“Hotjar”).

 • We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback.
 • Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device’s IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website).
 • This data is gathered and displayed in the form of reports, heatmaps, and visitor recordings.
 • Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user.

For further details, please see Hotjar’s privacy policy here: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Facebook Pixel

Onze website gebruikt een Facebook Pixel, een tracking cookie gebruikt door Facebook, Inc. (“Facebook”).

 • Using the Facebook Pixel allows user behavior to be tracked after they have been redirected to the provider’s website by clicking on a Facebook ad.
 • This enables us to measure the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes. The data collected in this way is anonymous to us, i.e. we do not see the personal data of individual users.
 • However, this data is stored and processed by Facebook, which is why we are informing you. Facebook may link this information to your Facebook account and also use it for its own promotional purposes, in accordance with Facebook’s Data Usage Policy https://www.facebook.com/about/privacy/. You can allow Facebook and its partners to place ads on and off Facebook. A cookie may also be stored on your computer for these purposes.

You can object to the collection of your data by Facebook pixel, or to the use of your data for the purpose of displaying Facebook ads by contacting the following address: https://www.facebook.com/settings?tab=ads